Bergeijk

Bergeijk

Subsidieregeling particulieren gemeente Bergeijk

De gemeente Bergeijk heeft de “Subsidieregeling duurzame energie voor particulieren Bergeijk” vastgesteld. Deze treedt in werking op 1 januari 2016 en loopt tot 31 december 2018. Er is per jaar € 40.000,- beschikbaar.

Er wordt subsidie beschikbaar gesteld voor woningisolatie en energie-installaties in bestaande woningen. Het doel hiervan is de inwoners te stimuleren zuinig om te gaan met energie en om duurzame energie op te wekken voor eigen gebruik. Hierdoor ontstaat meer comfort in huis, wordt de energierekening lager en het is beter voor het milieu. Meer informatie over deze regeling (en de exacte voorwaarden) en het aanvraagformulier voor subsidie kun je downloaden op de website van de gemeente: www.bergeijk.nl