Subsidies

Alles over subsidies en andere regelingen

Voor het treffen van energiebesparende maatregelen in woningen bestaan verschillende subsidies en andere regelingen. Hieronder kun je zien welke landelijke regelingen er zijn en welke gemeenten aanvullend hierop een eigen regeling hebben.

Landelijke regelingen

Subsidie energiebesparing eigen huis

Vanaf eind 2016 was het voor huiseigenaren mogelijk om een subsidie aan te vragen voor het treffen van energiebesparende maatregelen. Het moest dan tenminste gaan om twee verschillende soorten isolatie van voldoende omvang. De subsidiepot is inmiddels leeg en het is nog niet duidelijk of hier een vervolg op komt.

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kun je een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De regeling geldt voor zowel particuliere als zakelijke gebruikers. Voor 2017 is 70 miljoen euro beschikbaar. Subsidie aanvragen kan tot en met 31 december 2017. Kijk hier voor meer informatie.

BTW terugvragen op aanschaf en montage zonnepanelen

Een particulier die zonnepanelen op zijn woning heeft laten monteren is in principe ondernemer voor de btw, indien de energie ook wordt terug geleverd aan het net. Het gaat hierbij om 21% btw over het materiaal en installatiekosten. Op de site van de Belastingdienst lees je hoe je de btw kunt terugvragen.

BTW-verlaging isolatie

De BTW voor het verrichten van isolatiewerkzaamheden aan woningen ouder dan 2 jaar is verlaagd naar 6%. Het gaat daarbij om het BTW tarief voor arbeid aan vloer-, dak en gevelisolatie. Vanaf 1 januari 2014 geldt dat in alle gevallen de gebruikte (isolatie)materialen onder het 21%-tarief vallen. Dus ook in het geval dat de waarde van de gebruikte materialen 50% of minder is van de totale isolatiewerkzaamheden. Meer informatie is te vinden bij de belastingdienst.

Energiebespaarlening

Met de landelijke Energiebespaarlening kun je geld lenen voor het realiseren van energiebesparende maatregelen. Afhankelijk van de hoeveelheid verbruikte energie, kan de besparing genoeg zijn om de maandelijkse betaling van de Energiebespaarlening te dekken. Mogelijk is er zelfs wat extra’s te besparen. Als huiseigenaar kun je een annuïtaire lening afsluiten van minimaal € 2.500,- en maximaal € 25.000,-. Voor bedragen tot € 5.000,- is de looptijd van de lening zeven jaar. Voor bedragen van € 5.000,- en meer is de looptijd van de Energiebespaarlening tien jaar. Voor bedragen vanaf € 15.000,- kun je kiezen uit een looptijd van tien of vijftien jaar. De rente is vast gedurende de looptijd van de lening.  

 

De Energiebespaarlening wordt verstrekt vanuit het Nationaal Energiebespaarfonds. Dit fonds is opgezet door het Rijk om energiebesparing en werkgelegenheid te stimuleren. De Rabobank en ASN Bank hebben als co-financiers geïnvesteerd in het fonds. 

 

Op https://ikinvesteerslim.nl/ vind je meer informatie over de Energiebespaarlening, zoals de energiebesparende maatregelen die in aanmerking komen, actuele rentetarieven en het aanvraagformulier. Je kunt ook de digitale folder downloaden. Verder kun je contact opnemen via telefoonnummer 033 253 9600 (vanaf 1/1/2016: 088 253 9600) of via ikinvesteerslim@svn.nl.

Leningen overig

Om energiebesparende maatregelen in je woning te treffen kun je gebruik maken van diverse leningen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om een groenhypotheek af te sluiten. Ook is het mogelijk om op een hypotheekrentekorting te krijgen bij investeringen in energiebesparende maatregelen. Daarnaast zijn er financiële instellingen die persoonlijke leningen aanbieden voor investeren in energie besparende maatregelen. Deze regelingen kunt je ook terug vinden op de Energiesubsidiewijzer.

Gemeentelijke subsidies