Samen aan de slag

Samen met anderen aan de slag met het verduurzamen van je woning…

In de regio Zuidoost-Brabant zijn veel vrijwilligers en professionals actief om woningen energiezuiniger te maken. Het gaat onder meer om energiecoöperaties die hun leden adviseren en helpen bij het besparen of duurzaam opwekken van energie. Hieronder worden de gegevens van de belangrijkste vrijwilligersgroepen en bedrijven ketens vermeld

Met subsidie gezamenlijk aan de slag

Wil je zelf met een groep woningeigenaren aan de slag gaan in je wijk, buurt of gemeente dan kun je beroep doen op een regionale ondersteuningsregeling. Op basis van deze regeling kun je financiële ondersteuning vragen voor het inhuren van een deskundige bij je project. Het gaat hierbij dus niet om financiering van maatregelen aan woningen zelf. Partijen in de regio Zuidoost-Brabant kunnen hiervoor een projectplan indienen. Dit kunnen lokale energiecoöperaties zijn, maar ook andere samenwerkingsverbanden als ketens van bedrijven of wijkverenigingen. Belangrijk is dat het project zich richt op energiebesparing in bestaande particuliere woningen.

Per deskundige per project kan (in principe) maximaal 2.500 euro (excl. BTW) aangevraagd worden. De regeling wordt voor de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant uitgevoerd vanuit de gemeente Waalre.

 

De regeling en het aanvraagformulier kunnen hieronder gedownload worden. Voor meer informatie kun je ook mailen naar info@hoebespaarikenergie.info.

Klik hier voor de regeling

Klik hier voor het aanvraagformulier

Leren van elkaar

Initiatiefnemers die bv. draaiboeken, communicatieplannen of andere producten ontwikkelen, kunnen deze ter beschikking stellen van andere initiatiefnemers in de regio. Met een inlogcode kom je in de map met beschikbare producten. Een inlogcode kan worden aangevraagd via info@hoebespaarikenergie.info.